Profiteer van het optimale rendement van zonnepanelen door vogelwering

Gedurende de wandeling brengen ze sfeer in de stilte en tijdens gedurende de zomer fluiten ze de mensen wakker. Vogels zijn een belangrijk onderdeel voor de natuur. Ze eten slakken en insecten, waardoor insectenplagen voorkomen kunnen worden door de vogels. Helaas kunnen de vogels ook voor overlast zorgen.

Vogels staan bekend om de zorgvuldige bouw van de nesten, helaas bevinden de nesten zich vaak op onwenselijke locaties. Ook de uitwerpselen op onder meer auto’s, woningen en zonnepanelen leiden tot ontevredenheid. Welke manieren zullen de vogeloverlast verhelpen?

Waardevermindering door uitwerpselen

De uitwerpselen op auto’s zijn vaak tijdelijk op te merken, waardoor dit geen schade of waardevermindering tot gevolg zal hebben. Echter is het waarnemen van de uitwerpselen op zonnepanelen lastiger. Hierdoor worden de panelen vaak te laat gereinigd, waardoor de uitwerpselen vaak een waardevermindering, en dus een lager rendement, tot gevolg hebben.

Toenemende ontevredenheid

Nederland wilt snel van het gebruik van fossiele brandstoffen af. De zonnepanelen dienen als ideaal alternatief om energie op te wekken. Om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, worden zonnepanelen steeds aantrekkelijker gemaakt: terugleververgoeding, ISDE-ZON en SDE++ zijn enkele voorbeelden. Hierdoor neemt het aantal woningen met zonnepanelen toe, waarbij de ergernis van de vogels onder zonnepanelen              groter en dus het verlangen naar een vogelwering ook toeneemt.

Vogelwering voor zonnepanelen

Momenteel zijn de vogelpinnen erg aantrekkelijk voor de eigenaren van zonnepanelen. Deze zonnepanelen vogelwering, ook wel bekend als duivenpinnen, zijn enkele centimeters lang en voorkomen de toetreding van vogels onder de panelen. De pinnen zijn dusdanig dicht bij elkaar geplaatst dat vogels geheel onmogelijk is om het oppervlak te betreden.

Doordat de vogels op die manier niet langer onder de zonnepanelen kunnen schuilen, zullen de vogels zich niet nestelen rondom uw woning. De uitwerpselen zullen hierdoor voorkomen worden, waardoor de eigenaar kan genieten van het optimale rendement.

http://birdblocker.nl