De Onderwijspraktijk van de Wijk

De Onderwijspraktijk van de Wijk

Leert uw kind niet snel? De Onderwijspraktijk van de Wijk heeft de middelen om een professioneel onderzoek te verrichten en vervolgens een plan van aanpak te maken. Hierdoor worden de leerproblemen van uw kind stapsgewijs verholpen.

Naast het aanpakken van de leerproblemen en gedragsproblemen van uw kind is De Onderwijspraktijk specialist in remedial teaching en het advies leveren over dyslexie.

Aan de hand van een pedagogisch-didactisch onderzoeken meten wij het niveau van uw kind en kunnen er vervolg stappen gezet worden. Lees verder over de mogelijkheden bij De Onderwijspraktijk van de Wijk.

De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt remedial teaching

De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt remedial teaching voor kinderen met wie het niet zo goed gaat op school. Dit kan komen door bijvoorbeeld dyslexie, aandachtsproblemen, leerproblemen of andere oorzaken.

Aan de hand van een onderzoek komt de leraar erachter welke onderwijsbehoeften uw kind heeft en wat u als ouder kunt doen om uw kind het beste te laten leren. De Onderwijspraktijk van de Wijk is erg flexibel in de aanpak van de leerproblemen en gedragsproblemen. Het is belangrijk dat uw kind frequent bezig is met de speciale leermethoden die wij zullen aanbieden.

Lees verder over de mogelijkheden van het aanpakken van dyslexie bij De Onderwijspraktijk van de Wijk.

Professioneel dyslexie advies

De Onderwijspraktijk van de Wijk geeft begeleiding aan uw kind conform officiële en erkende leermethoden om dyslexie aan te pakken. Professioneel dyslexie onderzoek en advies kan in samenwerking worden gedaan met de lokale school voor hogere effectiviteit.

Mocht u een vermoeden hebben dan kunt u uw kind laten testen. Wij zullen vervolgens een pedagogisch-didactisch onderzoek doen om te meten wat de stand van zaken is met betrekking tot het leervermogen van het kind. Onderdelen hierbinnen zijn technisch lezen en spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Dit onderzoek is nodig om professioneel dyslexie advies te geven. Meer over dit pedagogisch-didactisch onderzoek weten? Lees verder over wat De Onderwijspraktijk van de Wijk voor uw als ouder kan betekenen.

Pedagogisch-didactisch onderzoek

Voordat De Onderwijspraktijk van de Wijk een besluit kan nemen voor een aanpak van de leerproblemen is er een pedagogisch-didactisch onderzoek nodig. In sommige gevallen is dit niet nodig, u kunt hiernaar vragen in een vrijblijvend gesprek.

Wanneer het onderzoek is afgerond en u als ouder heeft gekozen voor een leerstrategie, neemt De Onderwijspraktijk van de Wijk na verloop van tijd een toets af. Hiermee kunnen we meten of de aanpak gewerkt heeft of dat er aanpassingen nodig zijn. Remedial teaching kan hierbij een uitweg zijn. Voor een specialist in remedial teaching neemt u contact op met De Onderwijspraktijk van de Wijk.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/